เลเซอร์ผิวหน้า

เลเซอร์ไฝ |UltraPulse CO2 LASER

 

เลเซอร์ไฝ หูด กระเนื้อ | Ultrapulse CO2 Laser

เลเซอร์ co2 เป็นเลเซอร์ที่ปล่อยพลังงานที่ความยาวคลื่น 10,600 นาโนเมตร ใช้ในการจี้ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ หูด ซีสต์ และใช้รักษาแผลเป็นจากสิว แผลเป็นจากสาเหตุอื่นๆ ได้  

หลังจากทำเลเซอร์ co2 จะทำให้เกิดแผลตื้นๆบริเวณผิวหนังที่ทำเลเซอร์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ก่อนที่จะมีการสร้างผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนบริเวณที่ถูกเลเซอร์ออกไป อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการหายของแผล ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพผิวของคนไข้ ความลึกของไฝ ขนาดของไฝหรือกระ เป็นต้น   หลังจากทำควรดูแลแผลตามคำแนะนำของแพทย์

สำหรับปัญหาผิวบางชนิดสามารถรักษาให้หายภายในครั้งเดียว แต่ในบางกรณีจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาหลายครั้งแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและเพื่อแพทย์จะสามารถให้แนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุด